INTEGRITETSSKYDDSPOLICY


VI SAMLAR INGEN PERSONLIG INFORMATION

När du laddar ner och använder våra applikationer eller vår hemsida, behöver du inte ange någon personlig information. Vi samlar ej heller in, lagrar eller sprider vidare någon personlig information.

Inte heller i de fall användaren själv väljer att kontakta oss eller skicka information till oss via denna sida eller genom någon av våra applikationer, kommer någon personlig information att spridas vidare eller användas på annat sätt än för direkt kommunikation med användaren.


APPAR FÖR BARN

Många av våra appar riktar sig til barn under 13 år och därför är det extra viktigt för oss att inte samla in och använda någon information om användaren.

Vi har utformat våra applikationer så att barnen skall kunna använda dem utan risk för att av misstag köpa innehåll eller påverkas av reklam. Vi kommer därför ej heller att publicera reklam eller erbjuda i-app köp inriktat mot barn i någon av våra applikationer.


KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR MER INFO   

För mer information om vår integritetspolicy eller för att meddela oss om Ni på något sett inte anser att vi följer den policy som återges på denna sida; kontakta oss gärna på martin@amase.se. Vi reserverar oss för uppdateringar av denna policy och ber Er därför att åter besöka sidan med jämna mellanrum.

 


PRIVACY POLICY


WE DO NOT COLLECT ANY PERSONAL INFORMATION

When you download and use our applications or our website, you do not need to enter any personal information. We do not collect, store or disseminate any personal information to third party.

Even in cases where the user chooses to contact us or send us information via this site or by any of our applications, no personal information will be disseminated or used otherwise than for direct communication with the user.


APPLICATIONS FOR CHILDREN   

Many of our apps is addressed to children under 13, and therefore it is extra important for us not to collect and use any information about the user.

We have designed our applications so that children are able to use them without the risk of accidentally buying content or get influenced by advertising. We will therefore not publish advertisement or offer in-app purchases targeted toward children in any of our applications.


CONTACT US FOR MORE INFORMATION   

For more information on our privacy policy, or to notify us if you in any way do not believe that we are following the policies stated on this page, please contact us at martin@amase.se. We reserve the right to update this policy at any time and therefore request you to re-visit this page periodically.

Copyright © aMASE All Rights Reserved