Code Cards

Code Cards är en interaktiv app utvecklad för att träna dina kodkunskaper och ditt logiska tänkande.

Appen består av fem olika nivåer där kort med en specifik kod placeras ut för att hjälpa din avatar att hitta hem. Uppgiften är att programmera koden rätt genom att placera korten korrekt utifrån de färgade vägarna mellan punkterna. Allt börjar med en enkel kod som instruerar din avatar att steg för steg följa en specifik färg. Men svårighetsgraden ökar efter hand som du blir introducerad till andra mer komplexa kodkort där vanliga kodkoncept såsom funktioner (functions), händelser (actions) och repetitioner (loops) tillämpas. Därigenom övas förmågan att tillämpa några av de grundläggande kunskaperna som nyttjas i olika programmeringsspråk. De olika nivåerna i appen låses upp genom att klara 5 banor på föregående nivå.

Code Cards är utvecklad för att såväl barn, från ca 9-11 år, som vuxna ska kunna utveckla sina grundläggande programmeringskunskaper och logiska tänkande. Kodspråket som används är på grundläggande engelska.

De olika nivåerna är skapade genom slumpvis genererade uppgifter som blir svårare efter hand. Detta medför obegränsade möjligheter att öva då ingen uppgift är identisk med den tidigare. Game Center är integrerat i appen syftande till att kunna utmana dig själv, dina vänner och andra användare av appen.

Code Cards innehåller inga i-app-köp eller någon reklam och ingen information om användaren sparas eller samlas in.