Snabbmatte

Öva dina matematiska färdigheter på ett roligt och utmanande sätt! Appen riktar sig främst till årskurs 7-9 (13-15 år) och erbjuder oändligt med uppgifter för att öva många av de grundläggande matematiska färdigheterna.

Den grundläggande delen av appen består av olika uppgifter där du behöver klara 10 uppgifter inom 75 sekunder. När det är gjort kan du fortsätta med ytterligare 10 uppgifter och försöka få så hög poäng som möjligt.

I statistik- och öva-delen kan du se resultatet för varje kategori för att se inom vilken kategori du behöver öva mer. Du har också möjlighet att öva en viss kategori innan du gör ett nytt försök att förbättra ditt rekord.

Appen innehåller uppgifter indelade i dessa 30 kategorier:

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Prioriteringsregler

Multiplikation med 10, 100 & 1000

Division med 10, 100 & 1000

Decimalform

Avrunda till heltal

Avrunda till decimalform

Decimalform - addition

Decimalform - subtraktion

Decimalform - multiplikation

Decimalform - division

Talföljder

Negativa tal - addition & subtraktion

Negativa tal - multiplikation & division

Potenser

Tiopotenser

Kvadratrot

Längdenheter

Viktenheter

Volymenheter

Areaenheter

Volymenheter (kubik)

Medelhastighet

Medelvärde

Median

Typvärde

Primtal