Jag Läser

Jag Läser är en svenskutvecklad app som syftar till att på ett snabbt, enkelt och interaktivt sätt öva barns läsförmåga. Applikationen innehåller mer än 3000 meningar och ord speciellt framtagna för denna app samt mer än 100 tillhörande bilder. 

Jag Läser är i första hand anpassad för barn i tidig skolålder som jobbar med att få flyt i läsningen och utveckla läsförståelsen. Applikationen är även lämplig för barn och ungdomar som är nya med det svenska språket. 

Förutom svenska så är innehållet även tillgängligt på engelska, danska, norska och finska.