Lära Läsa

Utveckla ditt barns förmåga att läsa med hjälp av ormen Ola, apan Alva, bilen Bert, spöket Sara, monstret Max och prinsessan Pia!

Appen är utvecklad helt på svenska och innehåller 240 bilder och meningar som är specifikt skapade för denna app och tillsammans bildar en interaktiv läsebok.

Lära Läsa är utvecklad för barn som just håller på att lära sig att läsa, men är även lämplig för ungdomar och vuxna som är nya med det svenska språket.

Det går även att öva på andra språk i appen som är tillgänglig på svenska, engelska, spanska, franska, tyska, italienska, portugisiska, norska, danska, finska och baskiska.