Multiplicera!

Multiplicera är en app som syftar till att på ett enkelt och snabbt sätt kunna öva på och automatisera multiplikationstabellen. En av de viktigaste matematiska förmågorna - lika viktig för barn som för vuxna.

Direkt från startsidan väljer du de tabeller [1-12] som du vill öva på och sedan är det bara att trycka på startknappen för att börja öva. Varje omgång innehåller 10 frågor och om du svarar fel presenteras rätt svar innan nästa fråga visas.

För att verkligen visa att du automatiserat multiplikationstabellen så kan du även välja att öva med tidskrav [5 sekunder]. Detta ger en bra möjlighet att visa att svaret verkligen är automatiserat.

Från startsidan kan du även nå ett tävlingsläge, där det finns möjlighet att utmana dig själv och försöka slå "high score" med flest antal rätt i följd. Där finns även möjligheten att utmana en kompis i bäst av tre ronder om vardera 10 uppgifter. Flest rätt svar (eller snabbast tid om lika många rätt) vinner omgången.

Multiplicera innehåller även en statistiksida där det finns möjlighet att se dina framsteg och resultat. Genom att trycka på ögat för ett tal kan man även få en snabb överblick av respektive multiplikationstabell.