Träna Matte

Träna Matte är utvecklad för att på ett utmanande och roligt sätt utveckla barnens matematiska färdigheter. Appen är anpassad för barn i tidig skolålder (förskoleklass – årskurs 1) och är indelad i 6 olika nivåer med vardera 15 banor. Nivåerna och banorna stegras samtidigt som momenten återkommer för att befästa kunskaperna. Följande matematiska moment ingår:

# Räkna antal (1-10).

# Räkna antalet ben på flera figurer (1-12).

# Tiokompisar.

# Plus (från antal figurer + antal figurer till enklare tal).

# Minus (från antal figurer - antal figurer till enklare tal).

# Mönster (stegring från enklare mönster med 2 olika bilder till svårare med 4 olika bilder i mönstret).

# Talföljder (stegring från enklare 1-20 ända upp till 100 samt 10-tal och jämna tal).

# Träna den logiska förmågan (vilken del av bilden saknas samt vilken skugga visas).

# Matematiska begrepp (minst/störst, lättast/tyngst, kortast/längst, flest/minst/lika många).

# Geometriska objekt (cirkel, rektangel, kvadrat och triangel).