Min Saga

Min saga sätter barnens fantasi i fokus genom att de får möjlighet att skapa sin egen saga utifrån ett antal bilder. Appen består av åtta olika berättelser med vardera tio bilder, illustrerade specifikt för denna app. Genom att klicka sig igenom bilderna samtidigt som man läser in sin egen berättelse så skapar barnet sin alldeles egna och unika saga. Eller så kanske Du som vuxen vill skapa en egen saga för Ditt barn att lyssna eller somna till.

För varje berättelse kan fem olika sagor sparas och spelas upp i appen. En föräldrameny gör det möjligt att namnge eller radera sagorna för att ge utrymme till nya.