Träna Logik

Träna Logik är en app som kommer förbättra Ditt logiska tänkande!

Logiskt tänkande är förmågan att fokusera och följa en tankeprocess där olika fakta analyseras tills den mest logiska lösningen kan hittas. Logiskt tänkande utgör en fundamental egenskap i dagens samhälle och arbetsliv. Genom att tänka logiskt kan slutsatser dras genom vad som är logiskt och rationellt snarare än vad som känns rätt. Det är också en av de viktigaste kunskaperna som en programmerare behöver för att koda.

Träna Logik innehåller sex olika nivåer som på olika sätt tränar Ditt logiska tänkande. Du kommer att öva på logisk slutledning och förmågan att se mönster samt Ditt spatiala tänkande och sekvensering. Den huvudsakliga målgruppen för denna app är barn i nivån 4:e till 7:e klass (9-13 år), men den kan även användas av andra barn och vuxna.

De olika nivåerna är uppbyggda med slumpvisa uppgifter, vilket medför oändliga övningsmöjligheter. Du kan följa utvecklingen på varje nivå genom att se antal avklarade uppgifter. Om Ditt logiska tänkande är med Dig kommer Du även uppmärksamma de olika lamporna som ändrar färg i takt med de framsteg som görs.

Träna Logik är utvecklad för att vara enkel att använda av barnen själva. Appen innehåller inga i-app-köp eller någon reklam och ingen information om användaren sparas eller samlas in.